Location

LOCATION
Location
Address:No. 288, Jianguo 1st Road, Dounan Town, Yunlin County, Taiwan
drive

Route One: Freeway 1→Dounan Interchange, forward to Dounan→Drive along Daye Rd / County Highway No.158→Turn right to Yanping Rd / No. 1 Provincial Road→Turn right at Jianguo 1st Rd→No.288, Jianguo 1st Rd(Near Datong Rd and Jianguo 1st Rd Intersection) Route Two: Forward to Huwei, Yunlin→Turn right at Daye Rd/County Highway No.158→Turn left at Datong Rd→No.288, Jianguo 1st Rd(Near Datong Rd and Jianguo 1st Rd Intersection)